Kutatóink munkái, könyvajánlók, pályázati felhívások, rendezvények


(Kép egy korabeli újságcikkből)

A 20. századi magyar történelem más eseményeihez vagy szereplőihez hasonlóan a Tanácsköztársaság emlékezete is szorosan függött a korszakonként eltérő hivatalos történetírás „elvárt” értelmezési sémáitól. Ezért attól függően, hogy az adott „emlékező” hogyan viszonyult magához a proletárdiktatúrához, a Tanácsköztársaság terrorista jellegű fegyveres alakulatainak – köztük a Lenin-fiúk tevékenységének – értékelése is széles skálán mozgott.


Ez a változó „perspektíva” eredményezte a szélsőségesen negatív, vagy ellenkezőleg, a kritikátlanul pozitív értékeléseket. Tanulmányomban egyfelől arra a kérdésre keresem a választ, hogyan alakult ez az emlékezet a diktatúra bukásától a közelmúltig, s milyen, egymást felváltó értelmezések születtek.


A visszaemlékezések, naplók, propaganda anyagok, brosúrák és a mindinkább szakszerűsödő történeti munkák értékítéleteinek bemutatását követően a paramilitáris alakulatok működéséről zajló diskurzushoz a Budapest Főváros Levéltárában őrzött – döntően 1919–1922 közötti – büntetőperes iratok elemzésével szeretnék hozzájárulni.


A tanulmány elolvasható itt.


Megjelent: Múltunk Politikatörténeti Folyóirat, 2016: (1), 122-159.


(Forrás: Budapest Főváros Levéltára, Fotótár)

A milleniumi kiállítás mellett, egy elkerített parkrészletben a rendezőség kialakított egy mulatónegyedet is, és a szórakoztatóhelyekkel telezsúfolt területet ,,Ős Budavára” névre keresztelték. Mielőtt a nagyközönség is birtokba vehette volna az új mulatságok színhelyét, az érintett szervezők a háttérben több tárgyalást is lefolytattak. A középkori épületeket felidéző ,,mulatókombinát” ötlete dr. Bossányi Iván ügyvéd fejéből pattant ki, aki 1895. január 11-én szerződést kötött az egyre kevesebb látogatót vonzó Állat és Növényhonosító Társasággal vagyis az Állatkerttel, hogy biztosítson helyet a jövendőbeli mulatságok számára. Ezt követően a befogadó Társaság levelet írt a Székesfőváros Tanácsához, amelyben az Ős-Budavára című látványosság rendezésére kértek engedélyt. A kérvényben leírták, hogy a Mulató az állatkert kevésbé használt, északi részén épülne, és a török kori Budát korhűen mutatnák be a látogatóknak. A várban középkori jelmezekben feszít majd az őrség, keleti stílusú bazárok, éttermek, kávéházak épülnének az ideiglenes épületekben, és a befolyt hasznot a Társaság tisztán állatkerti célokra használhatná fel – érvelt a kérvény fogalmazója.


A tanulmány letölthető innen.


(Kép forrása: EHRI)

Jelentkezés és további információ itt.

Legutóbbi hírek
havi bontás
Keresés