Kutatóink munkái, könyvajánlók, pályázati felhívások, rendezvények

2020/10/19

"A mozgalom megszervezésére és elindítására a csehszlovákiai magyar cserkészek 1928. augusztusi, második csapatközi táborozásán, a Rozsnyóhoz közeli Gombaszögön került sor. Itt született meg a szervezeti kerete annak, mik...

2020/08/14

"A trianoni főhatalomváltást követő évtizedekben a csehszlovákiai magyarság körében két generáció váltotta egymást. Az idősebb nemzedék még a régi Magyarországon szocializálódott, s visszavágyott a Trianon előtti keretek...

2020/08/05

Bajcsi Ildikó tanulmánya az 1918–1920-as államjogi változások következményeit, valamint az első bécsi döntésnek a Trianon előtt született, de már jórészt Csehszlovákiában szocializálódott első kisebbségi nemzedékre gyakor...

2020/06/04

Bajcsi Ildikó tanulmánya a magyar és szlovák történetírásban rögzült nézetkülönbségeket figyelembe véve azokkal a történeti és historiográfiai – módszertani, fogalmi és szemléleti – megközelítésekkel foglalkozik, melyek a...

2020/03/04

Két munkatársnőnk, Tóth Eszter Zsófia és Bajcsi Ildikó is részt vesznek a szlovákiai magyarság ifjúságszociológiai műhelyprogramjában. A részletes program itt található.

Időpont: 2020. március 6-8.

Helyszín: Abonyi utca 10...

2020/02/01

"Elmondhatjuk, hogy Kárpátalja 1919. április végén lezajlott cseh és román megszállása egyben a Magyarországtól való elcsatolást is jelentette. 1920-ban a trianoni békeszerződés már csak megpecsételi azt az állapotot, ami...

2020/02/01

2020. február 12-én az egri Bródy Sándor Könyvtárban tart előadást 16.30-tól Bajcsi Ildikó a (cseh)szlovákiai magyarság Trianon utáni történetéről. 

,

ákélkélk

2019/12/27

„A magyarságra is ilyen váratlan hirtelenséggel szakadt rá az a nagy pillanat, amelyet folyton emlegetett, de amelyre sem a társadalom, sem az állam gépezete nem készült fel oly szeretettel és oly alapossággal, amint az a...

2018/09/10

Szerző:

„Hitem szerint ezzel megvalósult a korunknak szóló béke” – jelentette ki Chamberlain brit miniszterelnök a müncheni egyezmény aláírását követően. 1938. szeptember 30-án hajnalban Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszorsz...

Please reload

Legutóbbi hírek
Please reload

havi bontás
Please reload

Keresés