történeti kriminalisztikai és kriminológiai műhely

                                Tóth Eszter Zsófia

 

clio_muterem_toth_e_2173_1.jpg

Kutatócsoportunk a Kádár-korszak hírhedt rendőrgyilkosságai, nemzetközi jelentőségű betörései (többek között műkincslopás a Szépművészeti Múzeumból) alapján képet ad az 1960-as évektől a rendszerváltásig terjedő időszak alvilágáról, deviáns magatartásokat felmutató ifjúsági szubkultúráiról. Alapkutatásokat végzünk, eddig fel nem tárt források alapján, életútinterjúkat készítünk a korszak meghatározó szereplőivel. Külön figyelmet fordítunk az olyan típusú bűncselekményekre, amelyek a politikai vezetés számára kiemelt jelentőségűek voltak (rejtélyes halálesetek).

A szocialista kori alvilág prominens tagjai társadalomtörténeti, jogtörténeti valamint mikrotörténeti szempontból komplex módon kerülnek bemutatásra, ahogyan a bűnügyekhez kapcsolódó meghatározó diskurzusok is. Bemutatunk olyan bűncselekménytípusokat és elkövetési módokat, melyek csak a szocialista időszakra voltak jellemzőek (közveszélyes munkakerülés, közösség megsértése, üzletszerű kéjelgés). A kutatás közben megkérdőjeleződnek a deviáns, az informális és az illegális határokat átlépő csoportok és hálózatok, amelyeknek a tagjai önállóan, nem a formális rendszeren keresztül érvényesülnek, ám a jelen kutatásnak köszönhetően mégis megismerhetővé válnak.

© 2017 by Clio Institute.