top of page

A hadműveleti területek sajátosságai Bereg és Ung vármegye példáján 1914−1916 között, doktori dissze


(Csoportkép magyar katonákról 1914-ben. Forrás: Fortepan, Fábián Sámuel tulajdona)

Az első világháború kutatása a centenárium eddig eltelt időszakában új lendületet kapott. Számos konferencia, tanulmánykötet és önálló munka foglalkozott új megközelítésben a háború előzményeivel, eseménytörténetével és következményeivel katonai, gazdasági, valamint politika- és társadalomtörténeti vonatkozásban is. A hadszíntér mellett a hátország szerepének és feladatainak a vizsgálata az utóbbi időben ugyan előtérbe került, mégis az olyan jellegű kutatások, amelyek egy szűkebb régió háborús mikrotörténetére fókuszálnak, még váratnak magukra.


Az általam vizsgált Bereg és Ung vármegyék ezekben az években nem számítottak hátországnak, sőt a harcok közvetlen szinterei voltak, egy hadműveleti terület részét képezték. A Kárpátok hágóin és azok előterében lefolyt eseményeket gyakorta nevezik „Kleinkrieg”- nek, azaz kis háborúnak. Disszertációmban ennek a térségnek az 1914-1916 közötti katonai, igazgatási és gazdasági intézkedéseit mutatom be oly módon, hogy azok egymásra hatását igyekszem feltárni, valamint kitérek a társadalmi-politikai következményekre is.


A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskolájában 2017-ben megvédett doktori disszertáció (témavezető: dr. Balla Tibor) letölthető innen.


Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page