top of page

"A Führer doppingolása" - Drogok a náci Németországban, könyvismertetés


Norman Ohler: Totális kábulat. Drogok a Harmadik Birodalomban.

Kossuth Kiadó, Budapest, 2017.

Magyar nyelven először olvashattunk részletesebben a német hadsereg droghasználatáról, Hitler pszichológiai állapotáról, gyógyszerfogyasztásáról pedig tovább gyarapította az egyébként sem bőséges – viszont annál változóbb minőségű – magyar nyelven fellelhető szakirodalmat.


A szerző érdekes kérdéseket vet fel, miszerint a náci propagandában hogyan olvadt egybe a kábítószer- és zsidóellenes kampány, hogyan hatott a katonákra a Pervitin, milyen viták övezték ennek a szernek a használatát a Wehrmachtban, vagy hogy Hitler viselkedése mennyiben feleltethető meg különböző szerek hatásainak.


Viszont ennek megvalósításakor a történettudományi szempontokat felülírta a szerzőnek az a törekvése, hogy minél nagyobb „storyt” kreáljon a nácik droghasználata kapcsán. A Wehrmacht és Hitler droghasználatát azzal avatta történelemalakító tényezőkké, hogy párhuzamba állította a Wehrmacht és Hitler tevékenységét – valós, valószínűsíthető vagy vélt – droghasználatával és folyamatosan a kábítószerhasználatra vonatkozó kifejezéseket, hasonlatokat használ a szerző. Ez a módszer viszont aligha állja meg a helyét, ugyanis sokszor egymásutániságból vagy egyidejűségből von le a szerző kauzális kapcsolatokat, ezt is úgy, hogy a meglévő hiátusokat gyakran feltételezésekkel tölti ki. Így amikor egy lábjegyzetben felmerül az a kérdés, hogy „talán helyes volna a második világháborút egyben az első amfetaminháborúnak is neveznünk?” (47.) egy olyan állítás a háború és a háború alatt használt teljesítményfokozó szerek kapcsolatáról, mintha a harmincéves háború kimenetelére vonnánk le abból következtetést, hogy az Európa szerte vonuló hadseregek terjesztették el a dohányzást a kontinensen.


Norman Ohler német író ebben a témában egyfajta „piaci résre” lelve tárta a szélesebb közvélemény elő a náci időszak drogtörténetét.


A könyv értékelő bemutatása az ujkor.hu-n olvasható tovább.

Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page