top of page

Új kutatási projekt - A magyar holokauszt historiográfiájaA magyar holokauszt historiográfiája munkacímű kutatóprojekt azt vizsgálja, hogy mit kezdett a magyar történettudomány a magyar zsidók ellen a második világháború idején elkövetett népirtással.

A projekt vizsgálja a magyar holokauszt historiográfiájának eltérő irányait és különböző periódusait, valamint figyelembe veszi a nemzetközi dimenziókat is, hogy megvilágítsa miként tárgyalta a magyar történetírás a huszadik századi történelmünk egyik kulcstémáját 1945-től napjainkig.

Ennél konkrétabban az alábbi kérdésekre keressük a választ:

Mik voltak a kutatás legfőbb irányai az elmúlt háromnegyed évszázad során és kik nevezhetők ezen irányok legfőbb képviselőinek?

Mik jellemezték a holokauszt témájával kapcsolatban használt főbb történészdiskurzusokat, avagy részletesebben: milyen módszerekkel közelítették a témához a magyar és külhoni történészek, milyen források alapján próbálták feldolgozni azt, és milyen értelmezéseket kínáltak?

Mennyiben jelentett áttörést az 1989-es rendszerváltozás a téma kutatásában? Voltak-e esetleg további, hasonlóan jelentős töréspontok?

Mennyiben és miként van jelen a magyar holokauszt témája a nemzetközi történészdiskurzusban?

Hogyan értékelhető a magyar holokauszt historiográfiája nemzetközi összehasonlításban, mik a kutatás főbb csomópontjai, illetve mely irányok maradtak kevéssé kidolgozottak vagy egyenesen hiányoznak?Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page