Megjelent a Clio Műhelytanulmányok 2019/4. száma

June 19, 2019

Taschek Zoltán ​tanulmánya "Az ország szolgálatában megmaradnia legfőbb erkölcsi kötelesség" – Vass József miniszterelnök-helyettesi szerepe a Bethlen-kormányban a 2019 áprilisában megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekció Két világháború közti magyar történelem I. szekciójában második helyezést elért dolgozat átdolgozott és kibővített változata.

 

 

A Horthy-korszak vezető politikusainak, elsősorban miniszterelnökeinek életpályája jól ismert, a kormányfők nagy részéről, illetve egyes miniszterekről alapos biográfiák születtek. Különösen az utóbbi néhány évben vált ismét rendkívül népszerűvé ez a műfaj. 

 

Vass József azonban kivételt jelent. A Bethlen-kormány és a teljes negyedszázados korszak egyik leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterének és Bethlen István miniszterelnök-helyettesének személye és pályafutása szinte teljesen ismeretlen és feldolgozatlan. Nem véletlen, hogy a szakirodalom ezen hiányossága többször is felmerült a korszakkal foglalkozó történészek műveiben.

 

A szerző tanulmányában ezt a hiányosságot kísérli meg csökkenteni azzal, hogy áttekinti Vass Józsefnek a Bethlen-kormányban betöltött miniszterelnök-helyettesi szerepét. Arra keresi a választ, hogy pontosan milyen feladatkört jelentett Bethlen kormányában betöltött miniszterelnök-helyettesi tisztség, és a rendszer szempontjából mekkora jelentősége volt annak, hogy a miniszterelnök éppen Vass Józsefet választotta ki erre a szerepre. A kérdést mindenekelőtt Vass személyének és személyiségének vizsgálatán keresztül  válaszolja meg.

 

A jelen munka a 2019 áprilisában megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia Humán Tudományi Szekció Két világháború közti magyar történelem I. 

szekciójában második helyezést elért dolgozat átdolgozott és kibővített változata. A szerző 

felkészítő tanára dr. Szerencsés Károly, habilitált egyetemi docens (ELTE BTK, Új- és 

Jelenkori Magyar Történeti Tanszék) volt.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Hírek
Please reload

Archívum
Please reload

Keresés