top of page

"A magyar burzsuj csak túsznak kell, főleg, ha zsidó". Index beszámoló a Tanácsköztársaság

„Vegye tudomásul a burzsoázia idehaza, hogy a mai naptól kezdve túsznak tekintjük! Vegyék tudomásul, hogy nem lesz örömük abban, ha az ántánt-hadseregek előrenyomulnak, mert minden lépés, amellyel a román vagy a szerb hadsereg előrenyomul, egy-egy keserves megpróbáltatás lesz az itthoni burzsoáziának!”– mondta a proletárok viharos helyeslése mellett a Munkás- és Katonatanács 1919. április 19-i ülésén Pogány József népbiztos. A túszejtő akciók a legújabb kutatások szerint ötszáz helyett akár ezerötszáz embert érinthettek országszerte. Horthy hamar elfeledtette a kommunizmus ekkor még röpke incidensét: a budapesti Gyűjtőfogházban fogva tartottakból alakult Tisztességes Urak Szakszervezete (TUSZ) egy év múlva már kedélyesen és hálásan üdvözölte régi börtönőreit.


Gellért Ádám, a Clio Intézet társ-ügyvezetője és Vörös Boldizsár, az MTA BTK TTI tudományos főmunkatársa a Tanácsköztársaság túszgyűjtő akcióiról beszéltek a Tanácsköztársaság 100 év után előadás-sorozatában Budapest Főváros Levéltárában


Az index-en Kiss Eszter írt beszámolót a rendezvényről.

Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page