Megjelent a Clio Műhelytanulmányok 2019/6. száma

July 15, 2019

Miként változtatta meg az első világháború a magyarországi gimnazista tanulóifjúság helyzetét? Szabó Róbert tanulmánya, a "...legyenek őhelyettük gyermeküknek atyjuk..."–Az első világháború hatása  a Kalocsai Érseki  Főgimnázium tanulóifjúságára, arra keresi a választ, hogy van-e összefüggés a tanulmányi eredmények, illetve az ezzel szorosan összefüggő magatartásváltozás és a háború között, és ha igen, úgy milyen gazdasági-társadalmi hatások állhatnak mögötte. Vizsgálata kiindulópontját korábbi középiskolája, a Kalocsai Érseki Főgimnázium adja.

 

Munkájában az 1914 előtti három békebeli és az azt követő három háborús tanévben végbemenő változások elemzésére összpontosít. A statisztikai adatokból nyert feltételezéseit a gimnazista tanulókra vonatkozó országos adatokkal veti össze, és megvizsgálja, hogy milyen összefüggés található az első világháború és a tanulmányi eredmények változása között. Ezután az egyes tanévek függvényében azt nézi meg, hogy milyen, a háborúval kapcsolatos gazdasági-társadalmi hatások befolyásolhatták a tanulóifjúság iskolai teljesítőképességét és viselkedését.

 

 


A jelen munka a 2019 áprilisában megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia Humán Tudományi Szekció Két világháború közti magyar történelem I. 

szekciójában első helyezést elért és a Magyar Nemzeti Múzeum különdíjával jutalmazott 

dolgozat átdolgozott és kibővített változata. 

 

A szerző felkészítő tanára dr. Szerencsés Károly, habilitált egyetemi docens (ELTE BTK, 

Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék) volt.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Hírek
Please reload

Archívum
Please reload

Keresés