top of page

Végső István, holokausztkutató bemutatása

2019. november 1-én csatlakozott a Clio Intézethez Végső István, helytörténész és holokausztkutató.


A kiskunhalasi helytörténeti vonatkozású művein túl eddig megjelent


Könyvei:
Fejezetek A magyar holokauszt földrajzi enciklopédiája című munkában


Végső István több fejezetet írt az 1944-es magyarországi holokauszt történetét vármegyei szinten és településenként feldolgozó enciklopédiába (Randolph L. Braham (szerk.) A magyar holokauszt földrajzi enciklopédiája I-III. Budapest, Park Kiadó, 2007.)


Bács-Bodrog vármegye, 109-152.

Csanád, Arad és Torontál k.e.e. vármegye, 366-381.

Csongrád vármegye, 409-430.

Gömör-Kishont vármegye, 456-469.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye (Vági Zoltánnal), 807-889.

Ugocsa vármegye (Frojimovics Kingával és Horváth Ritával). 1164-1186.

Vas vármegye. 1250-1253.


Kiemelten fontos tanulmánya


Végső István: Főispánok a népbíróság előtt. In: Randolph L Braham (szerk.) Tanulmányok a Holokausztról VI. Budapest, Múlt és Jövő, 2014. 413-460.


Clio Intézetbeli kutatásai:

A magyarországi vidéki gettók – létrehozásuk és típusaik, amelyben az 1944. április és május között létesített közel 160 magyar vidéki gettó genezistörténetét mutatja be és végzi el a tipizálásukat.

Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page