top of page

Bajcsi Ildikó: Köztünk élő Trianon – Magyarország felbomlásának interpretációs problémái a szlovák t

"A „magyar elnyomás” toposza az egyik legerősebb sztereotípia, amely az 1920-as évektől mindmáig jelen van a szlovák historiográfiában. Ennek lényege, hogy a magyarok „1000 éves elnyomását” – valójában inkább csak a dualizmus-kori asszimilációs politikát – követően a szlovákok 1918 októberében felszabadultak a magyar dominancia alól. A „magyar elnyomás” toposzához hozzákapcsolódik annak a „félfeudális”, „agresszív” Magyarországnak a képe is, amely a dezintegrációval szemben mindenáron a területi integritás megtartására törekedett. Ennek kritikájaként a szlovák történészek a Károlyi-féle Népköztársaság által is képviselt integritás-politikát éppúgy negatívan értékelik, mint a Tanácsköztársaság nemzeti célokat érvényesítő északi hadjáratát vagy a magyar békedelegáció elnökeként felszólaló Apponyi Albertnek a „magyar felsőbbrendűség” megtestesítőjének a kultúrfölénnyel való érvelését. Ezek a motívumok a központi hatalmak vereségével véget érő első világháború szükségszerűségét hangsúlyozó állítások jórészt mindmáig mozdíthatatlan sztereotípiáknak tűnnek".


Bajcsi Ildikó írása az Újkor.hu oldalán olvasható.


A prágai Vencel téren gyülekező tömeg Csehszlovákia megalakulásának 1918. október 28-i alkalmából (Wikiwand)


Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page