top of page

Bajcsi Ildikó: Szlovák történészek Trianon értelmezései – historiográfiai áttekintés (1989–2019). Cl

Bajcsi Ildikó tanulmánya a magyar és szlovák történetírásban rögzült nézetkülönbségeket figyelembe véve azokkal a történeti és historiográfiai – módszertani, fogalmi és szemléleti – megközelítésekkel foglalkozik, melyek a soknemzetiségű történelmi Magyarország felbomlásáról, a trianoni békeszerződésről, valamint a csehszlovák nemzetállam megalakulásáról jelentek meg a rendszerváltást követő szlovák szaktörténetírásban.


Elemzésében a szlovák historiográfia bemutatása mellett elsősorban a trianoni eseménysorozatot feldolgozó, 1989 óta megjelent jelentősebb szlovák monográfiákat és tanulmányköteteket vizsgálja, de kitér az elmúlt évek fontosabb tanulmányaira is.


Kiemelt célja, hogy ütköztesse a Trianonnal kapcsolatos nemzeti és sérelmi megközelítéseket a kritikai nézőpontokkal. Miközben ugyanis 1989-et követően egy „sterilnek” nevezhető, leíró és távolságtartó kritikai irányvonal is megjelent a szlovák történészek körében, megújultak és fokozott formában törtek felszínre a szlovák történetírás nacionalista szempontú történeti, módszertani sztereotípiái és mítoszai.


A tanulmány itt olvasható.


Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page