„Erkölcsi felháborodásból nem lesz történetírás” Ablonczy Balázzsal beszélget Bödők Gergely. Ujszo.com, 2020. június 5.

June 5, 2020

Szerinted mi vezetett, vagy mik vezettek Trianonhoz?

 

Vannak koraújkorász kollégáim, akik szerint már a török kor népességcseréje és a magyar lakosság nagymértékű pusztulása is hozzájárult Trianonhoz, ami biztosan így van. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a 18. század végén/19. század elején beinduló nemzeti mozgalmak – nemcsak az elsők közt jelentkező magyar, de a román és a szlovák is – mind-mind komoly centripetális erőt képeztek. A nemzetiségi elitek pedig – főleg azután, hogy létrejött egy saját anyaországuk, gondolok különösen a szerbekre és a románokra – egyre inkább kifelé kezdtek el tájékozódni. Látva a nemzetépítő nacionalizmusok dinamikáját én abban eléggé szkeptikus vagyok, hogy ha egy kicsit több jogot adtunk volna a hazai nemzetiségeknek, akkor ők hosszú távon is szerettek volna Magyarországon maradni. Trianonhoz vezetett közvetlenül az első világháború és a háborús vereség is, ami politikai és gazdasági összeomlással is együtt járt, és ami bizonyos értelemben maga alá temette a magyar államot. És fontos azt is kiemelni, hogy a nagyhatalmak (Nagy-Britannia, Franciaország, az Egyesült Államok) döntéshozói közül nagyon sokan valamikor az első világháború közepén, utolsó harmadában jutottak arra az elképzelésre, hogy a Monarchia többé nem tudja betölteni azt a küldetését, ami volt neki – jelesül, hogy rendet tudjon tartani Közép-Európában, blokkolja a Balkánt az orosz törekvések elől, és legyen ellensúlya az Európa keletére irányuló német törekvésekkel szemben. Az elképzelés ettől fogva az volt, hogy akkor a korszellemnek megfelelően a wilsoni önrendelkezésre alapozva hozzunk létre új nemzeti államokat ebben a régióban, ami egybevágott a nemzetiségi elitek emancipációs vágyával. Mindent egybevetve én azt gondolom, alapvetően az, hogy Magyarország határai ma úgy néznek ki, ahogy, és hogy a magyar nemzet egy jelentős része ma határon kívül él, alapvetően nagyhatalmi döntés eredménye volt. Néhány kollégámtól eltérően ezért én a nemzetiségi törekvéseknek kevesebb jelentőséget tulajdonítok, mert ha mögöttük nem lett volna nagyhatalmi támogatás, önmagukban mit sem értek volna.

 

Az interjú elolvasható itt.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Hírek
Please reload

Archívum
Please reload

Keresés