Gellért Ádám: Gróf Bethlen Béla visszaemlékezései. Egy vita tanulságai. Clio Műhelytanulmányok, 2020/5. szám

June 15, 2020

2019 nyarán jelent meg gróf Bethlen Béla Visszaemlékezéseim című emlékirata, amelyet Kovács Attila Zoltán, a Szépmíves Könyvek Kiadó vezetője rendezett sajtó alá. A forráskiadvány megjelenése után éles sajtópolémia alakult ki az emlékiratot 1989-ben sajtó alá rendező Romsics Ignác, a Bethlen-család egyik tagja, Bethlen Klára, a szerkesztő, Kovács Attila Zoltán és mások között.

 

Gellért Ádám tanulmányában elsőként ezt a vitát mutatja be, majd arra keresi a választ, hogy mik voltak az emlékiratot elsőként közreadó szerkesztő, Romsics Ignác, valamint a Sisak és cilinder sorozatot megjelentető Zrínyi Katonai Kiadó célkitűzései.

 

Utána sorra veszi, hogy mely részek maradtak ki az első kiadásból és ezek megegyeznek-e a Romsics által 1989-ben megfogalmazott szerkesztési elvekkel és forrásközlési szabályokkal.

 

Továbbá kimutatja, hogy melyek azok a részek, melyeket az új kiadás „cenzúraként” állított be, pedig megjelentek a Romsics-féle kiadásában.

 

Elemzése végén a visszaemlékezésben foglaltak kritikai olvasatára hívja fel a figyelmet egy korabeli irat közlésével.

 

A tanulmány a Clio Műhelytanulmányok oldalán olvasható.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Hírek
Please reload

Archívum
Please reload

Keresés