top of page

​Szabó Róbert: Az első világháborús érettségi-előkészítő-tanfolyamok rendszere. Clio Műhelytanulmány

Szabó Róbert bemutatja az első világháborús hadiérettségi intézményének bonyolult működését, különös tekintettel a második háborús, 1915–1916-os tanévtől kezdve megszervezésre kerülő, ún. „előkészítő-tanfolyamok” lebonyolításának körülményeit. Az első világháború alatt ugyanis a közoktatásban új, addig nem látott elemek bukkantak fel, amelyek bevezetésének célja egyértelműen az lehetett, hogy a háború miatt megváltozott tanítási-tanulási környezetet valamiképpen normalizálják, sőt inkább „hozzáidomítsák” a fennálló körülményekhez.


A szerző áttekinti az 1914 augusztusától 1916 júniusáig tartó időszakot, amikor a kormányzat átalakította a háború által érintett, sorköteles korú tanulók számára az egyévi önkéntes kedvezmény rendszerét és bevezette a hadiérettségi intézményét egyfajta tanulmányi kedvezmény gyanánt. Szó esik az előkészítő-tanfolyamok megszervezéséről, a megszervezés közvetlen okairól, tananyagáról, eredményességéről és az azokat befolyásoló tényezőkről, valamint a jelentőségüket bizonyító tényezők bemutatásáról. Végül, ugyancsak értékeli a tanfolyamokat, mint a fennálló helyzet orvoslására szolgáló megoldást a kortársak szemszögéből.


Zárásként rövid kitekintést ad arról is, hogy miként örökítette át a Tanácsköztársaság a világháborús hadiérettségi rendszerét, illetve, hogy annak megszüntetésével miként tudott normalizálódni a középszintű magyar oktatás az első világháború befejezését követő zavaros időszakban (1918–1919).


A tanulmány letölthető innen.

Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page