top of page

Képtől az önképig. Bödők Gergely könyvismertetése Czingel Szilvia könyvéről

"Czingel Szilvia a női testfelfogás és testkultúra radikális változásainak talán legizgalmasabb korszakát mutatja be új könyvében, amikor a korszakhatárnak számító második világháború idejére a nők többé már nemcsak alanyai (sőt: tulajdonképp tárgyai) a róluk való gondolkodásnak, hanem aktív alakítóivá váltak a testükről, a divatról, a szépségről és az intimitásról zajló diskurzusoknak. A szerző sokoldalú, elgondolkodtató és izgalmas könyvéből szépen nyomon követhető az a folyamat, amint a női test milyensége az intim szférából magánüggyé vált, és bekövetkezett a nők, a nőiség és a hölgyek önmagukról való gondolkodásának tulajdonképpeni exodusa, és egy férfiak által uralt korszellem merev, konzervatív „tárgyiasított” testképétől való szabadulás a tisztaság és szépség fogalmának megváltozásán át a modern, tudatos nőtársadalom önképéig."


Bödők Gergely könyvismertetője Czingel Szilvia: A női test alakváltozatai – 1880–1945. (Budapest, Jaffa Kiadó, 2020.) című kötetéről.

Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page