top of page

Bödők Gergely ismertetője Romsics Ignác új könyvéről

"Romsics új kötetében egykori államfők életpályájában kimutatható azonosságokra, az ezekben való több eltérésre és számos különbségre mutat rá. Franco rendszeréből például hiányzott az antiszemitizmus, amíg Antonescu azt vallotta, hogy maga „a Sátán zsidó”, Piłsudski 1930–1935 közötti lengyel politikai rendszere ugyan az autoriter rendszerek sorába tartozik, mégsem volt annyira monolit és elnyomó, mint a francia, a spanyol vagy az 1940 utáni román berendezkedés. Az informálódás mellett a nemegyszer „párhuzamos életpályák” és a gyakran autoriter, diktatórikus jegyeket mutató, vagy tényleges diktátor által vezérelt politikai berendezkedések sokszempontú összevetése jó példa arra is, hogy a megértés és megismerés lényege – ahogy gyakorta olvashatjuk – nem más, mint az összehasonlítás".


Bödők Gergely ismertetője Romsics Ignác új könyvéről.


Comentarios


Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page