top of page

Farkas Péter recenziója Magyar Endre könyvéről. Hadtörténelmi Közlemények, 2021/3. szám

"A Clio Intézet munkatársának kismonográfiája hiánypótlónak nevezhető munka, mindemellett az is kijelenthető, hogy jelentős mennyiségű levéltári forrás felhasználásával született meg. A szerző gördülékeny stílusa miatt a kiadvány mind az érdeklődő, mind pedig a szakmai közönség számára élvezetes és hasznos olvasmány lehet. Magyar Endre írása a hagyományosan értelmezett helytörténeti jellegű feldolgozásokon túlmutat, a részletekbe menően bemutatott szentendrei események háttérében ugyanis mindvégig ott mozognak az országos és a földrajzi közelség miatt természetesen így a szentendrei - eseményekre ekkoriban (is) legnagyobb hatást gyakorló fővárosi történések. […] A kiadvány külön erénye, hogy szerzője nem törekszik rex ultima ratio típusú megállapításokra, a logikusan felépített érvrendszer alapján levont következtetések mellett is jelzi az olvasói számára, hogy az érvekkel alátámasztott megállapítása mindössze egy a lehetséges megoldások és válaszok közül, és feltünteti az egyes részletkérdések kapcsán a további kutatások szükségességét, ezzel mintegy kijelölve a saját jövőbeni útját is.”


Farkas Péter – a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltár főlevéltárosának – recenziója Magyar Endre könyvéről a Hadtörténelmi Közlemények most megjelent 2021/3. számában olvasható.Comments


Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page