top of page

Megjelent a Clio Kötetek 7.

Bajcsi Ildikó a Csehszlovákiában eltérő keretek között szocializálódott dél-szlovákiai zsidóság jogfosztását mutatja be a Felvidék 1938-as visszacsatolását követően Komárom és környékének példáján keresztül.


A könyv első felében a helyi zsidó közösség sorsában beállt változásokat az 1938. november 2-i első bécsi döntéstől 1941 augusztusáig, vagyis a harmadik zsidótörvény kihirdetéséig követi nyomon. A szerző kitér a zsidóság nemzeti lojalitásának megkérdőjelezésére, a gazdasági őrségváltás helyi folyamataira, és bemutatja a helyi közigazgatás hozzáállását a harmadik zsidótörvényhez. Ábrázolja a helyi sajtóban megjelent zsidóellenes sztereotípiákat, és betekintést nyújt a negyedik zsidótörvény végrehajtásának helyi folyamataiba is.


A kötet tárgyalja a német megszállást követő gettósítás, kifosztás és deportálás folyamatát, és bemutatja a nyilas hatalomátvétel utáni eseményeket is.


A könyv letölthető a Clio Kötetek oldaláról.Comments


Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page