top of page

clio intézet

történelem szakszerűen
Rólunk

rólunk

Mi, a történetírással hivatásszerűen foglalkozó fiatal kutatói generáció tagjai kötelességünknek érezzük, hogy a 20. századi magyar történelem sorsfordító eseményeit és térségbeli összefüggéseit alapos forrásfeltárásra alapozva, megfelelő kritikai érzékkel, közérthetően dolgozzuk fel és mutassuk be.

Úgy véljük, hogy a felelős történetírásnak továbbra is fontos mondandója és szerepe van a 21. századi modern Magyarországon, s valljuk, hogy a gyakran terméketlen rögeszmecserék helyett olyan valós, ­– az ellenkező véleményeket ütköztető és azokat tiszteletben tartó – szakmai vitákra van szükség, amelyek hozzájárulnak egy kiegyensúlyozott nemzeti önképhez és történelemszemlélethez.

A pályájuk elején járó történésznemzedék képviselőiként a jelenkori Magyarország sajnálatosan újratermelt és egymással gyakran még ma is szembeállított traumáihoz tárgyszerűen, higgadtan és empatikusan szeretnénk közelíteni.

kutatási projektek

Kutatások

kapcsolat

Intézetünk email címe: clioinstitute@clioinstitute.hu

Clio Intézet Nonprofit Kft. 

Székhely: 1145 Budapest, Mexikói út 47/A. fszt. 2.

Kérdéseiket és meglátásaikat várják munkatársaink.

Contact
Blue Skies

támogatás

Intézetünk tevékenységét a miniszterelnökség 

és a Bethlen GÁbor ALap támogatja

miniszterelnokseg-logo-thumb.png
bga_alap_logo.png
bottom of page