top of page

clio műhelytanulmányok

beköszöntő

A Clio Műhelytanulmányok sorozat a Clio Intézet online történettudományi kiadványa. Célunk, hogy a 20. század történetének magyarországi és kárpát-medencei magyar vonatkozású eseményeiről alapkutatásokra épülő magyar és angol nyelvű tanulmányokat jelentessünk meg.

 

Intézetünk kiemelten fontos szerepet tulajdonít annak, hogy a magyar történettudomány kutatási eredményeit a lehető legszélesebb olvasói körhöz juttassa el, ezért a hozzáférhetőség demokratizálásának elvét vallva folyóiratunkat online jelentetjük meg.

 

​A Clio Műhelytanulmányok sorozat széles forrásbázison alapuló, problémacentrikus munkákat közöl 40.000–120.000 leütés terjedelemben. Ugyanakkor várjuk a hazai és nemzetközi szakirodalmat összegző, értékelő és elemző recenziókat 30.000–40.000 leütésben.

 

Előnyben részesítjük a Clio Intézet kutatásaihoz illeszkedő, a huszadik századi magyar, kárpát-medencei és régiós történelem politikai és társadalmi átmeneteihez, illetve a háborús és polgárháborús erőszakhoz kapcsolódó politika-, gazdaság-, társadalom-, eszme-, és mentalitástörténeti munkákat.

 

A kéziratokat folyamatosan fogadjuk szerkesztőségi e-mail címünkön (clioinstitute@clioinstitute.hu). Közlésükről előzetes szerkesztőségi egyeztetést követően anonim lektorok bevonásával döntünk. Szerzőink és lektoraink munkáját honoráriummal díjazzuk.

 

Fontosnak tartjuk, hogy a műhelytanulmányok lehetőleg a beérkezéstől számított második hónap végéig megjelenjenek.

 

2018. június

Clio kezdet
Aktuális szám

aktuális szám

2023/4. szám

Kollár János Miklós

Menekültek és működésükben akadályozottak

Az 1918 őszén kibontakozó menekültválságra adott első válságkezelő intézkedések

2023_4.png
Aktuális szám
Aktuális szám

2023/2. szám

Kollár János Miklós

Menekülés, határátlépés

Menekült történetek az 1530/1944. sz. miniszterelnöki rendelet következtében keletkezett mentesítési kérelmek alapján 

Kollár_2023_2.png

2023/1. szám

Bajcsi Ildikó  

„Az új életnek útjában áll a zsidóság”

Jaross Andor és a zsidókérdés (1938–1940)

CM_2023_1.png

2022/1. szám

Kerepeszki Róbert 

„Kokaintól részegen bomlik Budapest éjszakai világa”

Kábítószerek, alvilág és sajtónarratívák a két világháború közötti magyar fővárosban

 

Clio Műhelytanulmányok_Címlapok.png
Anchor 2

korábban megjelent számok

2021/1. szám

Mautner Zoltán 

Munkásigazgatók

a Fővárosi Állat- és Növénykert élén

(1948–1956)

2021_1.png

2020/11. szám

Bajcsi Ildikó 

 

Nemzethűség és őrségváltás

A komáromi zsidóság diszkriminációja

(1938–1941)

Borító_CM_2020_11.png

2020/10. szám

Kosztyó Gyula

 

Katonai közigazgatás Munkácson ésVozáry Aladár visszaemlékezése

(1938. november 10. – december 22.)

CM_2020_10.png

2020/9. szám

Végső István 

 

Kossuth városa a szélsőjobboldal markában

A nyilaskeresztes mozgalom Cegléden

(1938–1944)

2020_9.png

2020/8. szám

Szabó Róbert 

 

„Fütyültünk az érettségire, a gimnáziumra,

a tanári karra”

Az első világháborús érettségi előkészítő-tanfolyamok rendszere

2020_8. szám.png

2020/7. szám

Tóth Eszter Zsófia 

 

„Szinte rutinosan nyeltem a gumicsövet”

Haraszti Miklós Darabbér pere (1973–1974)

és emlékezete

2020_7_Master.png

2020/6. szám

Sipos Nikoletta 

 

„A nagyváros az öngyilkosság melegágya”

A Horthy-kori Budapest öngyilkosságainak kontextusai (1929–1941)

2020_6.png

2020/5. szám

Gellért Ádám 

 

Gróf Bethlen Béla visszaemlékezései.

Egy vita tanulságai

2020_5.png

2020/4. szám

Bajcsi Ildikó 

 

Szlovák történészek Trianon értelmezései – historiográfiai áttekintés (1989–2019)

CM_2020_4.png

2020/3. szám

Gellért Ádám

 

Ellentmondások hálójában:

Kritikai észrevételek Veszprémy László Bernát Gyilkos irodák című könyvéhez

Clio Műhelytanulmányok (4).png

2020/2. szám

Bajcsi Ildikó

 

Regionális konfliktusok és elitszerveződés az első bécsi döntést követően Komáromban és a Komáromi járásban

Clio_Műhelytanulmányok.png

2020/1. szám

Völgyi Réka:  

 

"Az utcaszögletek mártírjai"

Prostituált képek a XX. század eleji Budapesten

 

CM_2020_1.png

2019/9. szám

Gulyás Martin:  

 

A Szeged Városi Munkástanács

1956–1957

 

Történet, felelősségre vonás

és állambiztonsági utóélet  

CM_2019_9.png

2019/8. szám

Mautner Zoltán:  

"...mindennek olyan a színe, mint amilyen fényt vetítenek rá..."

 

Lendl Adolf, a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatója elleni eljárások

(1919–1926)

Clio Műhelytanulmányok (2).png

2019/7. szám

Somogyi László:  

A tápiósülyi civil internálótábor
olasz vonatkozásai
(1915–1918)

Clio Műhelytanulmányok (2).png

2019/6. szám

Szabó Róbert:  

"...legyenek őhelyettük gyermeküknek atyjuk..."
Az első világháború hatása 
a Kalocsai Érseki Főgimnázium tanulóifjúságára

Kép_2019_6.png

2019/5. szám

Farkas Péter:  

A Vörös Őrség és a Latinca-század
tevékenysége a Tanácsköztársaság
alatt Somogy megyében

Clio Műhelytanulmányok (1).png

2019/4. szám

Taschek Zoltán:  

"Az ország szolgálatában megmaradni
a legfőbb erkölcsi kötelesség"


Vass József miniszterelnök-helyettesi szerepe
a Bethlen-kormányban

2019_4. szám kép_MASTER.png

2019/3. szám

Erdős András Patrik:  

"...nincs más választás, mint kitartani
és végleg letörni a kapitalizmust..."

 

Kispest városa és a kispesti járás
a proletárdiktatúra alatt

2019_3. szám, Fedőlap.png

2019/2. szám

Somogyi László:  

A háborús hátország rejtett színterei

Külföldi állampolgárok és a nemzetiségi 

"belső ellenség" internálása  
az első világháborús

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében 

CM_2019_12_facebook.png

2019/1. szám

Ungváry Krisztián – Ványai Márton:  

"...nagyrésze megsemmisült..."

A német-magyar védősereg kitörési kísérlete Budapestről a szovjet hadműveleti iratok tükrében

1945. február 11.

CM_2019_1.png

2018/3. szám

Erdős András Patrik: 

A Tanácsköztársaság alternatív büntetőpolitikája

A budapesti forradalmi törvényszék Kísérleti Kriminológia Osztályának működése

1919

Clio Műhelytanulmányok (1).png

2018/2. szám

Tálas Kolos István: 

A második világháborús munkaszolgálat genezise 

 

Munkásalakulatok Horthy Nemzeti Hadseregében

 

1919–1921

Címlap, CM 2. honlapra.jpg

2018/1. szám

Kovács Szabolcs:

Csoportos perek a kolozsvári népbíróság előtt

(1946)

impresszum

Kiadó: Clio Intézet

 

Felelős kiadó: Clio Intézet Nonprofit Kft. 

 

Főszerkesztő:

Gellért Ádám

 

Szerkesztőbizottság:

 

Fóris Ákos

Gellért Ádám

Székhely: 1145 Budapest, Mexikói út 47/A. fszt. 2.

 

E-mail: clioinstitute@clioinstitute.hu

 

Honlap: www.clioinstitute.hu

 

ISSN 2630-8967

A kiadvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jelenik meg.

Impresszum
bottom of page