Kutatóink munkái, könyvajánlók, pályázati felhívások, rendezvények

  • Gellért Ádám

Kosztyó Gyula kötete az első átfogó feldolgozása a Tanácsköztársaság Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyei történetének. Kosztyó Gyula több évig tartó szisztematikus levéltári kutatásainak eredményeképp felvázolja az 1919. március 21. – április 29. közötti rövid időszak közigazgatási és politikai viszonyait, a vármegyei direktóriumok munkáját, azok agitációs tevékenységét, illetve a katasztrofális közellátási állapotokra adott válságenyhítő intézkedéseket.


A szerző külön fejezetben foglalkozik a korszak kulcsproblémájának számító földkérdéssel, és az eddigi feldolgozásokban tabutémának számító felkelések, ellenforradalmi események, túszszedések, megtorló forradalmi törvényszéki eljárások történetével. A kötetben helyet kapnak a csehszlovák és román katonai intervenció eseményei és a tanácshatalom ezzel párhuzamosan zajló lassú kimúlási folyamata, illetve a Tanácsköztársaságot követő felelősségre vonási eljárások.


A könyvben egy huszonkilenc iratot tartalmazó dokumentumgyűjtemény is található, amelyben olyan eddig nem publikált iratok szerepelnek, amelyek a kor emberének nézőpontját közvetítik. A Tanácsköztársaság eseményeiben történő eligazodáshoz pedig egy részletes, napi szinten lebontott kronológia nyújt segítséget.22-06-12 CK8_Kosztyó
.pdf
Download PDF • 4.63MBBajcsi Ildikó: A népi ideológia jelentősége a sarlós nemzedék körében című tanulmánya a Novák Attila - Pap Milán (szerk.): A népi gondolat a 20. században. Századvég Közéleti Tudásközpont. Budapest, 2022. 163–184. kötetben jelent meg, és letölthető innen:

A-nepi-gondolat-a-20-szazadban_beliv_Bajcsi-I (1)
.pdf
Download PDF • 361KB


Budapest Főváros Levéltárával közös szervezésben újraindul intézetünk előadás-sorozata.Legutóbbi hírek
havi bontás
Keresés