top of page

Kutatóink munkái, könyvajánlók, pályázati felhívások, rendezvények

Megjelent Fóris Ákos tanulmánya a Sáskaraj az országunkban. A magyar megszállók és a partizánháború egy szovjet röplap tükrében címmel.


A második világháború időszakában a szovjet katonai és politikai vezetés nagyarányú tájékoztató- és propagandatevékenységet végzett a megszállt területek lakosságának körében. Az Ukrajnai Kommunista Párt és a szovjet partizánok által a megszállt területek lakosai között szétszórt röplapok közül egy olyat ismerünk, ami kifejezetten a magyar csapatok jelenlétére reflektál. A tanulmány közli és elemzi ezt a dokumentumot. A Hojnyiki járás lakosságának szóló 1943. júliusi röplap egyszerre mutat rá a magyar megszálló politikára, s a helyi viszonyokra. 1943 nyara a Hojnyiki térségében végzett partizánellenes hadműveletek legintenzívebb szakasza, amikor a német megszállók előbb szlovák, majd magyar egységek bevetésével próbálták felszámolni az ellenállást és annak hátországát. Tanulmányomban rámutatok arra, hogy mind a megszállók, mind a partizánok számára milyen központi jelentőségű volt a térség mezőgazdasága, milyen módon rombolták egymás agrárinfrastruktúráját, valamint hogy ezek a célok hogyan jelennek meg a vizsgált röplapon.


Krausz Tamás – Radnóti Klára – Sashalmi Endre (szerk.): Apologia Historiographiae: Az orosz történelem évszázadai. Budapest, Martin Opitz Kiadó, 2023. 407–418.


Foris Ákos_Szvak_festschrift
.pdf
Download PDF • 7.75MB

Megjelent Fóris Ákos és Paládi Renáta forrásközlése "Politikai helyzetkép egy integrálandó területről. A 4. Ukrán Front SZMERS-csoportjának jelentései Kárpátalja politikai helyzetéről (1944)" címmel a Lymbus - Magyarságtudományi Forrásközlemények 2022-es számában (951–995. o.)


"A közzétett dokumentumok egyszerre adhatnak új adatokat Kárpátalja 1938 és 1944 közötti politikai életére vonatkozólag, s egyszerre mutatnak rá a berendezkedő szovjet hatalom előítéleteire. A magyar uralom politikatörténete kapcsán fontos adalékul szolgálnak a különböző pártok aktivistáira vonatkozó információk, melyek egy része mindenképpen a magyar közigazgatás zsákmányolt anyagai alapján történt – gondolva itt a 3. forrásban is idézett nyilaskeresztes pártanyagra. Mindezeket felhasználva széles körű vizsgálatokat folytattak, elsősorban a Nyilaskeresztes Párt, a Volksbund, valamint a Henlein-párt tagjai ellen. Ezek árnyalhatják a Nyilaskeresztes Párt kárpátaljai tevékenységének történetét, különösen a kiugrási kísérletet és a nyilas hatalomátvételt illetően, mely eseményeknek Kárpátalját illetően eddig elsősorban csak a hadi vonatkozásai ismertek."


Fóris–Paládi_2022
.pdf
Download PDF • 565KB


A Magyar Tudományos Akadémia II. világháború története albizottság konferenciáját a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet 5. emeleti tanácstermében rendezik (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) 2023. március 24-én.


Két kutatónk is előad a rendezvényen:


16:40 – 17:00 Fóris Ákos: Fiatalkorúak és a magyar partizánellenes hadviselés a keleti fronton


17:05 – 17:25 Végső István: Gyermeksorsok Halason


Az eseményt Zoom-on keresztül is követni lehet:


ID: 863 8252 6251

Passcode: 432312


PROGRAM-0 (1)
.pdf
Download PDF • 548KB


Legutóbbi hírek
havi bontás
Keresés 
bottom of page