Kutatóink munkái, könyvajánlók, pályázati felhívások, rendezvények

Updated: Oct 4

Megjelent Zab Tamás Lóránd tanulmánya a Clio Műhelytanulmányok sorozatunkban:

Pártállami mítoszépítés – Latinca Sándor kultusza Kaposváron (1945–1993) címmel.


21-10-04 CM_Zab
.pdf
Download PDF • 1.08MB

A munka a 2021 áprilisában megrendezett XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekció 1945 utáni magyar történelem és történelmi emlékezet I. szekciójában első helyezést elért pályamunka átdolgozott és kibővített változata. A szerző felkészítő tanára Dr. Csibi Norbert, egyetemi adjunktus (Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Újkortörténeti Tanszék) és Polyák Petra, főlevéltáros (Pécsi Tudományegyetem, Egyetemi Levéltár) voltak. A korábbi, 2019-ben megrendezett XXXIV. OTDK-n helyezést elért és a Clio Műhelytanulmányok sorozatban megjelentetett dolgozatait itt olvashatják.
"A Clio Intézet munkatársának kismonográfiája hiánypótlónak nevezhető munka, mindemellett az is kijelenthető, hogy jelentős mennyiségű levéltári forrás felhasználásával született meg. A szerző gördülékeny stílusa miatt a kiadvány mind az érdeklődő, mind pedig a szakmai közönség számára élvezetes és hasznos olvasmány lehet. Magyar Endre írása a hagyományosan értelmezett helytörténeti jellegű feldolgozásokon túlmutat, a részletekbe menően bemutatott szentendrei események háttérében ugyanis mindvégig ott mozognak az országos és a földrajzi közelség miatt természetesen így a szentendrei - eseményekre ekkoriban (is) legnagyobb hatást gyakorló fővárosi történések. […] A kiadvány külön erénye, hogy szerzője nem törekszik rex ultima ratio típusú megállapításokra, a logikusan felépített érvrendszer alapján levont következtetések mellett is jelzi az olvasói számára, hogy az érvekkel alátámasztott megállapítása mindössze egy a lehetséges megoldások és válaszok közül, és feltünteti az egyes részletkérdések kapcsán a további kutatások szükségességét, ezzel mintegy kijelölve a saját jövőbeni útját is.”


Farkas Péter – a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltár főlevéltárosának – recenziója Magyar Endre könyvéről a Hadtörténelmi Közlemények most megjelent 2021/3. számában olvasható.Legutóbbi hírek