top of page
Internálótáborok és internálás az első világháború alatti Magyarországon
(1914-1918)

Kutatás lezárva

Perczel Olivér

2.jpg

Somogyi László

 

Az első világháború történetét mostanáig számtalan aspektusból vizsgálták a korszak kutatói, a szaktudományos érdeklődés pedig a centenáriumnak köszönhetően az utóbbi években érezhetően megnőtt. A mára igencsak jelentős had-, gazdaság-, társadalom-, politika-és diplomáciatörténeti eredmények ellenére továbbra is vannak további kutatásokat igénylő, sőt, eddig alig kutatott területek.

Amíg az első világháborús kutatásokban a hadifogság kérdése többnyire kiemelten szerepel, addig a korszakkal foglalkozó történészek alig vettek tudomást a Monarchiával szemben álló hadviselő felek Magyarország területén tartózkodó állampolgárainak, vagy éppenséggel magyar állampolgárok internálótáborokba zárásáról, esetenként rendőri felügyelet alá helyezéséről.

 

Becsléseink szerint a háborús években sok ezer külföldi és magyar állampolgárságú civilt zártak a hatóságok zárt táborokba országszerte. A kutatás több fontos kérdésre keresi a választ a magyarországi civil internálótáborok rendszerének feltérképezésétől a fogvatartottak mindennapjainak vizsgálatáig.

Az eddig feltárt források lehetővé teszik a háború alatt alkalmazott civil internálási modell sokirányú vizsgálatát, a táborokon belüli és kívüli szociális viszonyok és interakciók vizsgálatát és értelmezését, végül, de nem utolsó sorban annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy volt-e és milyen mértékben játszott szerepet az erőszak a civil internálótáborokban.

Megjelent tanulmányok

2019/7. szám

Somogyi László:  

A tápiósülyi civil internálótábor olasz vonatkozásai
(1915–1918)

Clio Műhelytanulmányok (2).png

2019/2. szám

Somogyi László:  

A háborús hátország rejtett színterei: 

Külföldi állampolgárok és a nemzetiségi "belső ellenség" internálása  
az első világháborús P
est-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében

CM_2019_12_facebook.png
bottom of page