top of page
átmeneti igazságszolgáltatás magyarországon (1990–)

Gellért Ádám

 

 

A rendszerváltást követően nemcsak a jogtalanul elítéltek ügyeinek bírósági felülvizsgálata indult meg, hanem sorra születtek a kommunista rendszerben elkövetett bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonására irányuló kezdeményezések is.

 

A kutatási projekt a Legfelsőbb Bíróság előtt kezdeményezett és mindmáig zajló több ezer felülvizsgálati eljárás, valamint a büntetőjogi igazságtétel tekervényes történetét dolgozza fel.

 

A kutatás az átmeneti igazságszolgáltatás (transitional justice) nemzetközi szakirodalmába ágyazódik, s nem csak történeti, hanem belső és nemzetközi jogi szempontból is elemzi az igazságtételi törvényeket, a sortűzpereket és az egyes, legtöbbször ügyészi szakban lezárt  büntetőügyeket.

bottom of page