top of page

clio kötetek

beköszöntő

A Clio kötetek a Clio Intézet 2020 májusától megjelenő történettudományi kiadványsorozata. A sorozat keretében intézetünk munkatársai, valamint külsős kutatók, levéltárosok, történészek nagyobb terjedelmű – 7 szerzői ívet meghaladó – történettudományi kötetei kerülnek publikálásra.

Célunk, hogy az alapkutatásokra épülő kismonográfiák, forráskiadványok, adattárak és egyéb segédkönyvek megjelentetésével hozzájáruljunk Magyarország, a Kárpát-medence valamint a közép- és kelet-európai régió 19–20. századi történetének feltárásához, különösen a politikai és társadalmi átmenetekhez, illetve a háborús és polgárháborús erőszakhoz kapcsolódó új kutatási eredmények átfogó és problémacentrikus megismertetéséhez.

Intézetünk kiemelt célként határozza meg, hogy a kiadványaink a lehető legszélesebb olvasóközönséghez eljussanak, ennek érdekében a kötetek online és díjmentesen elérhetőek.

2020. május

Fóris Ákos és Gellért Ádám

sorozatszerkesztők

eddig megjelent kötetek

Clio Kötetek 10.

Olosz Levente

Narratívák fogságában

A Kasztner-ügyről szóló tudományos és közéleti diskurzusok története 

Kasztner.png

Clio Kötetek 9.

Marosvári Attila

 

Erőszak és hatalomátrendeződés Csanád vármegye falvaiban

(1918. november – 1919. január)

Borítókép_Marosvári_CK9.png

Clio Kötetek 8.

Kosztyó Gyula

 

„A kommunizmusság nagyobb tért nem tudott hódítani"

A Tanácsköztársaság története Kárpátalján

CK, Kosztyó.png

Clio Kötetek 7.

Bajcsi Ildikó

„Ezeknek ki kell kerülni a nemzet vérkeringéséből”

A komáromi és környékbeli zsidóság jogfosztása (1938–1944)


Címlap_Bajcsi.png

Clio Kötetek 5.

Tangl Balázs

Iratok Bárdossy László népbírósági
peréhez

CK5.png

Clio Kötetek 2.

Kóródi Máté 

 

 

Adattár a Magyar Nemzeti Hadsereg

tiszti különítményes csoportjai

és más fegyveres szervek

által elkövetett gyilkosságokról

 

1919. augusztus 3. – 1921. október 23.

20-09-12, Borító_CK2.png

Clio Kötetek 1.

Magyar Endre Lénárd


„A rémuralom készséges szolgája
kívánt lenni”?


Perjessy Sándor és a Tanácsköztársaság elleni
felkelés Szentendrén
(1919. június 24–25.)

Copy of Dark Grey and Teal Person Graphi
Farkas Péter recenziója. Hadtörténelmi Közlemények, 2021/3.

impresszum

Kiadó: Clio Intézet

 

Felelős kiadó: Clio Intézet Nonprofit Kft. 

 

Sorozatszerkesztő:

Fóris Ákos és Gellért Ádám

 

Székhely: 1145 Budapest, Mexikói út 47/A. fszt. 2.

 

E-mail: clioinstitute@clioinstitute.hu

 

Honlap: www.clioinstitute.hu

 

ISSN 2677-1888

A kiadványsorozat a Miniszterelnökség támogatásával jelenik meg.

bottom of page