top of page

Abaúj-Torna vármegye (1918–1919)

Parasztforradalom, impériumváltás, Tanácsköztársaság.

Kutatás lezárva

Perczel Olivér

MZS_1160_ff.jpg

Sztancs Gábor

 

Kutatásom elsődleges célja feltérképezni, hogy miként alakult Abaúj-Torna vármegye története 1918–1919 közötti években a katonai összeomlás, a parasztforradalom, az impériumváltást követő cseh megszállás és a Tanácsköztársaság alatt.

 

Elsőként arra keresem a választ, hogy milyen feszültségeket generáltak a világháború alatti megszorító intézkedések, a közjegyzői és bírói túlkapások, majd a frontról hazatérő katonák atrocitásai és a mindent átható nemzetiségi ellentétek. Miként próbált úrrá lenni a vármegyében zajló forradalmi eseményeken Kassa város Nemzeti Tanácsa és Molnár Miklós kormánybiztos?

Megvizsgálom azt is, hogy a csehszlovák csapatok 1918. decemberi kassai bevonulása után miként alakult a város polgársága, a korábbi magyar és az új csehszlovák vezetés, valamint a megszálló katonák közötti kapcsolat.

Végül azt kutatom, hogy milyen hatása volt a Tanácsköztársaság északi hadjáratának Kassára. Hogyan fogadta a város a proletárdiktatúrát, beszélhetünk-e „felszabadításról”, vagy csak újabb megszállás történt, s végül járt-e következményekkel a csehszlovák megszállókkal való együttműködés?

bottom of page