top of page
Bemutatkozás

Randolph Lewis Braham (született Ábrahám Adolf) magyar származású amerikai politológus, holokausztkutató idén lenne 100 éves. 1922 decemberében született Bukarestben, majd Észak-Erdélyben élt. A második világháború során munkaszolgálatra hívták be. A háború után emigrált, először a müncheni Ludwig Maximillian Egyetemen tanult, majd az Egyesült Államokban folytatta tanulmányait, és végül itt is telepedett le, ahol politikatudományt tanult és oktatott, illetve a holokauszt magyarországi eseményeivel kezdett foglalkozni. Alapító tagja volt a U.S. Holocaust Memorial Museumnak. Egyik legjelentősebb műve az Egyesült Államokban 1981-ben megjelent, két kötetes The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary. 2018. november 25-én hunyt el, New York Cityben.

 

Az ő munkássága előtt is tisztelegve, a Clio Intézet által szervezett konferencia lehetőséget kíván nyújtani olyan új kutatási eredmények bemutatására, amelyek a két világháború közötti antiszemitizmussal, a magyar holokauszt esemény-, politika-, emlékezet- és társadalomtörténetével, illetve nemzetközi vonatkozásaival kapcsolatosak.

Időpont: 2022. október 19–20.

Helyszín: Budapest Főváros Levéltára, Gárdonyi Albert terem

Budapest, 1139 Teve u. 3–5. 

A konferencia programja és az előadások absztraktjai letölthetőek innen:

22-10-11 Plakát_jav.png
Borító_Program- és absztrakfüzet.jpg

program

Heading 1

2022. október 19. szerda

 

08:50–09:00: megnyitó

 

09:00–10:30: Zsidótörvények (Szekcióvezető: Fóris Ákos)

 

Bajcsi Ildikó: Jaross Andor és a zsidókérdés az 1938-as első bécsi döntést követően (Clio Intézet, kutató) 

Lugosi András: „Vegyen téged oltalmába a Felsőház!” – A harmadik zsidótörvény parlamenti vitája, különös tekintettel a fajgyalázás fogalmának a magyar büntetőjogba való bevezetésére (Budapest Főváros Levéltára, főlevéltáros)

Pritz Pál: Zsidópolitika a Kállay-kormány idején (történész, az MTA doktora)

1

10:45–12:15: Embermentés (Szekcióvezető: Bödők Gergely)

Kelbert Krisztina: Apa–fiú kapcsolat a holokauszt idején dr. Bencze József orvos kéziratos memoárjában (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Történettudományi Osztály, muzeológus, osztályvezető)

Tulok Péter: Üldözöttből embermentő – Az örmény-magyar Ara Jeretzian élete (Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala, tudományos kutató)

Szabó Krisztián: A történeti hálózatelemzés lehetőségei a holokauszt-kutatásban Ara Jeretzian embermentő hálózata (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Armenológiai Tanszék, doktorandusz)

12:15–13:15: Ebédszünet

13:15–14:45: Deportálások (Szekcióvezető: Végső István)

Bojtos Gábor: Egy pofontól a tömeggyilkosságig. Egy házaspár elembertelenedési stációi, 1941–1944 (Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, főlevéltáros)

Gellért Ádám: Vasúti értekezletek – az 1944-es deportálások technikai lebonyolítása (Clio Intézet, kutató)

Jeszenszky Géza: Mítosz-e a deportálások 1944. július 6-i leállítása? (Corvinus Egyetem, egyetemi magántanár)

15:00–16:30: Közigazgatás, 1944 (Szekcióvezető: Fóris Ákos)

Lőrincz Andrea: „Mi pedig, lefogyva, fáradtan vonszoljuk magunkat a város felé – meg akarjuk tudni, hogy most már mit ér a nevem, mert mi abból szeretnénk megélni.” – Egy zsidó színésznő útja a családi Kleintől a hamis iratok Vargájáig (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Modern Magyarország Doktori Program, doktoranda)

Urbancsok Zsolt: Közigazgatás, rendvédelem, zsidó kérdés. A ,,zsidókérdés megoldásának” mechanizmusa Makón 1944-ben (Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád-Csanád Megyei Levéltára, Makó, osztályvezető)

Végső István: Egy vidéki zsidó tanács a célkeresztben – Dr. Práger József és társai ügye (Clio Intézet, kutató)

 

16:45–18:15: Módszertan, elmélet (Szekcióvezető: Gellért Ádám)

Csunderlik Péter: Az 1919-es „zsidódiktatúra” érve a numerus clausus nemzetgyűlési vitájában (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, egyetemi adjunktus; Politikatörténeti Intézet, tudományos munkatárs)

Bolgár Dániel: A zsidó siker (és kudarc) megalkotása. A zsidók és nem zsidók közti egyenlőtlenségek új elmélete (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék, egyetemi adjunktus)

Kovács Tamás: Változó idők, változó kutatási módok (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti- és történeti tanszék, egyetemi docens)

18:30–20:00: Kerekasztalbeszélgetés (Moderátor: Gellért Ádám)

2022. október 20. csütörtök

09:00–10:30: Két világháború közötti időszak (Szekcióvezető: Bödők Gergely)

Fazekas Csaba: A szélsőjobboldal kereszténység-értelmezése az 1920-as években (Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete, egyetemi docens)

Fejes Katalin: Kiszorítás és fennmaradás ­– A zsidó tulajdonban lévő pesti divatszalonok társadalmi kapcsolatai a Horthy-korszakban (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Doktori Iskola Interdiszciplináris program, doktoranda)

Ivánfi Miklós: „Protezsálom, de nem szívesen!” Földrajztudomány és antiszemitizmus a két világháború közötti Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Modern Magyarország Doktori Program; Eötvös Loránd Tudományegyetem, doktorandusz; Tanító- és Óvóképző Kar, Társadalomtudományi Tanszék, egyetemi tanársegéd)

10:45–12:15: Háború, atrocitások (Szekcióvezető: Gellért Ádám)

Fóris Ákos: A megszállt ukrán területek zsidó lakossága és a Honvédség a Szovjetunió elleni háború első hónapjaiban (Clio Intézet, kutató; Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, egyetemi tanársegéd)

Pap Eliza: Klima József és társai bűnügye Újpesten. Fókuszban az Árpád út 77. rettegett nyilas pártszékháza (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program, doktoranda)

Csapody Tamás: A cservenkai exhumálások története (Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, habilitált egyetemi docens)

12:15–13:15: Ebédszünet

13:15–14:45: Zsidó vagyon (Szekcióvezető: Végső István)

Győrfi Gergely: Az izraelita tulajdonban álló üzemek és üzletek zár alá helyezése Kaposváron a német megszállást követően (Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, doktorandusz)

Kosztyó Gyula: „Mutassa meg, hová tette a pénzét!” Zsidók készpénzének elkobzása Kárpátalján 1944-ben (Clio Intézet, kutató; Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Levéltár, levéltáros)

Szőke Richárd: A vidéki zsidóság és a sport kapcsolata: a Berettyóújfalui Sport Egylet két világháború közötti története (Bihari Múzeum, Berettyóújfalu, történész-segédmuzeológus)

15:00–16:30: Sajtó és egyház (Szekcióvezető: Bajcsi Ildikó)

Jakab Attila: A Horthy-korszak sajtókutatásának szerepe a társadalomtörténetben (Holokauszt Emlékközpont, kutató)

Róbert Péter: Holokauszt és magyar sajtó (Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, nyugalmazott egyetemi docens)

Bacsó Benjámin: Kisegyházak és a holokauszt (Baptista Teológiai Akadémia, tanársegéd)

16:45 –18:15: A holokauszt emlékezete (Szekcióvezető: Olosz Levente)

Mezei Hanna: A zsinagógák szerepe a holokauszt emlékezetben – a rákoshegyi zsinagóga példája (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, doktoranda)

Venyercsán Dávid: A szükséges hiány – A zsidóság elfelejtésének traumatikus motívuma Fejes Endre Rozsdatemető című regényében (Pécsi Tudományegyetem Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola, doktorandusz)

Izsák-Somogyi Katalin: A magyar holokauszt az emlékezettörvények tükrében (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, doktoranda)

bottom of page