Kutatóink munkái, könyvajánlók, pályázati felhívások, rendezvények

"Czingel Szilvia a női testfelfogás és testkultúra radikális változásainak talán legizgalmasabb korszakát mutatja be új könyvében, amikor a korszakhatárnak számító második világháború idejére a nők többé már nemcsak alanyai (sőt: tulajdonképp tárgyai) a róluk való gondolkodásnak, hanem aktív alakítóivá váltak a testükről, a divatról, a szépségről és az intimitásról zajló diskurzusoknak. A szerző sokoldalú, elgondolkodtató és izgalmas könyvéből szépen nyomon követhető az a folyamat, amint a női test milyensége az intim szférából magánüggyé vált, és bekövetkezett a nők, a nőiség és a hölgyek önmagukról való gondolkodásának tulajdonképpeni exodusa, és egy férfiak által uralt korszellem merev, konzervatív „tárgyiasított” testképétől való szabadulás a tisztaság és szépség fogalmának megváltozásán át a modern, tudatos nőtársadalom önképéig."


Bödők Gergely könyvismertetője Czingel Szilvia: A női test alakváltozatai – 1880–1945. (Budapest, Jaffa Kiadó, 2020.) című kötetéről.

Észrevette-e a falusi iparos, hogy Pesten kitört a forradalom? Vajon visszakapta a kisiparos a kommunisták által elprivatizált gépeit, eszközeit? Mit csináltak munkásnők azon a reményteli 12 napon? És utána? És egy tragikumában is komikus történet: hogyan járt túl a furfangos bányász az ávós fogdmegek eszén a megtorlások idején?


Tóth Eszter Zsófia október 23-án a Magyar Katolikus Rádióban beszélgetett az 1956-os forradalom és szabadságharc mindennapi hőseiről.


Legutóbbi hírek
havi bontás
Keresés 

© 2017 by Clio Institute.