Kutatóink munkái, könyvajánlók, pályázati felhívások, rendezvények

"A Clio Intézet munkatársának kismonográfiája hiánypótlónak nevezhető munka, mindemellett az is kijelenthető, hogy jelentős mennyiségű levéltári forrás felhasználásával született meg. A szerző gördülékeny stílusa miatt a kiadvány mind az érdeklődő, mind pedig a szakmai közönség számára élvezetes és hasznos olvasmány lehet. Magyar Endre írása a hagyományosan értelmezett helytörténeti jellegű feldolgozásokon túlmutat, a részletekbe menően bemutatott szentendrei események háttérében ugyanis mindvégig ott mozognak az országos és a földrajzi közelség miatt természetesen így a szentendrei - eseményekre ekkoriban (is) legnagyobb hatást gyakorló fővárosi történések. […] A kiadvány külön erénye, hogy szerzője nem törekszik rex ultima ratio típusú megállapításokra, a logikusan felépített érvrendszer alapján levont következtetések mellett is jelzi az olvasói számára, hogy az érvekkel alátámasztott megállapítása mindössze egy a lehetséges megoldások és válaszok közül, és feltünteti az egyes részletkérdések kapcsán a további kutatások szükségességét, ezzel mintegy kijelölve a saját jövőbeni útját is.”


Farkas Péter – a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltár főlevéltárosának – recenziója Magyar Endre könyvéről a Hadtörténelmi Közlemények most megjelent 2021/3. számában olvasható.Tizenharmadik alkalommal kerül megrendezésre az Emlékezetpolitika és ruszofóbia Közép-Kelet-Európában és Oroszországban (Политикa памяти и русофобия в Центрально-Восточной Европе и России) hagyományos, biennális konferencia, ahol oroszországi és hazai egyetemek, kutatóközpontok neves szakemberei és tehetsége fiatal kutatói kapnak meghívást.


A konferencián, amit Borhy László akadémikus, az ELTE rektora nyit meg, holnap tart előadást munkatársunk Fóris Ákos is, Heroes? Victims? Perpetrators? Changes of the image of Hungarian soldier fighting on the Eastern Front címmel. A konferencia teljes programja itt érhető el


Szeptember 29-én este 6 órakor az EC Történész műhely-ben Gellért Ádám Politikai erőszak és terror Magyarországon (1918–1921, 1944–1945) – magyar és külföldi levéltári kutatási lehetőségek és módszerek címmel tart előadást.


Milyen irategyüttesek hevernek parlagon? Miért lehet és kell is újraírni már feldolgozottnak hitt témákat? Milyen módszerekkel kutassuk? Miben hasonlít egymásra az alapkutatást végző történész a shopalcoholic és a bűnügyi helyszínelő?


Az esemény regisztrációhoz kötött.

Legutóbbi hírek