Kutatóink munkái, könyvajánlók, pályázati felhívások, rendezvények

"A mozgalom megszervezésére és elindítására a csehszlovákiai magyar cserkészek 1928. augusztusi, második csapatközi táborozásán, a Rozsnyóhoz közeli Gombaszögön került sor. Itt született meg a szervezeti kerete annak, miként lehet a cserkészet természet- és falujáró hagyományait, tapasztalatait átgondolt szociográfiai, falukutatói munka szintjére emelni.

[…] Szalatnai Rezső 1929 decemberében például úgy vélte, hogy a gombaszögi tanácskozás túlmutatott saját magán, s az egész csehszlovákiai magyar ifjúság szellemi újszerűségét erősítette fel: A gombaszögi tábor történelmi pontot képvisel a csehszlovákiai magyar ifjúság fejlődésében. A Sajó völgyében szétterülő tíznapos táborban fektették le a főiskolai hallgatók a népi gyökerű magyar cserkészet alapjait, hogy »a kisebbségi magyar ifjúság a földből és a faluból őserőt merítve egészséges munkásként állhasson be a haladó kor egyetemes demokráciájába« […]".


Bajcsi Ildikó tanulmánya az alábbi kötetben olvasható:


Tabajdi Gábor – Szigeti László (szerk.): Magyar Cserkészet (1910–1948). Magyar Cserkészszövetség, Budapest, 1920. 359–370.


A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár "1919–1920, a Trianonhoz vezető út" címmel konferenciát szervez 2020. október 20–21-án.


Az első nap délelőttjén (11.10–11.30) Kosztyó Gyula "Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék antant megszállásának előzményei, folyamata és mindennapjai 1919-ben" címmel tart előadást, amely online ezen a linken lesz megtekinthető.


A teljes program innen tölthető el.


  • Clio Intézet

Végső István tanulmányában felvázolja, hogy mi vezetett Cegléden a nyilaskeresztes mozgalom olyan mértékű térnyeréséhez 1938 és 1944 között, amely révén a szélsőjobboldali párt egyik legkiemelkedőbb alapszervezetévé vált.


A fennmaradt források – elsősorban népbírósági anyagok – alapján betekintést ad abba, hogy kikből lettek nyilaskeresztesek, rövid életútleírásokkal pedig szemlélteti a nyilaskeresztes mozgalom és a párt rekrutációjának összetettségét.


A tanulmány letölthető a Clio Műhelytanulmányok oldaláról.


Legutóbbi hírek
havi bontás
Keresés 

© 2017 by Clio Institute.