top of page

Új munkatársunk, Sztancs Gábor


Új munkatársunk, Sztancs Gábor (sztancs.gabor@clioinstitute.hu) kutatásának elsődleges célja feltérképezni, hogy miként alakult Abaúj-Torna vármegye története az 1918–1919 közötti években a katonai összeomlás, a parasztforradalom, az impériumváltást követő cseh megszállás és a Tanácsköztársaság alatt.


Arra keresi a választ, hogy milyen feszültségeket generáltak a világháború alatti megszorító intézkedések, a közjegyzői és bírói túlkapások, majd a frontról hazatérő katonák atrocitásai és a mindent átható nemzetiségi ellentétek. Miként próbált úrrá lenni a vármegyében zajló forradalmi eseményeken Kassa város Nemzeti Tanácsa és Molnár Miklós kormánybiztos? Egyúttal vizsgálja azt is, hogy a csehszlovák csapatok 1918. decemberi kassai bevonulása után miként alakult a város polgársága, a korábbi magyar és az új csehszlovák vezetés, valamint a megszálló katonák közötti kapcsolat. Végezetül pedig azt is kutatja, hogy milyen hatása volt a Tanácsköztársaság északi hadjáratának Kassára. Hogyan fogadta a város a proletárdiktatúrát, beszélhetünk-e „felszabadításról”, vagy csak újabb megszállás történt, s járt-e következményekkel a csehszlovák megszállókkal való együttműködés?


Sztancs Gábor

Comments


Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page