top of page

Új kutatás. Kosztyó Gyula: A Tanácsköztársaság Kárpátalján (1919. március 21. – április 29.)

1918 decemberében a Magyar Népköztársaság Kárpátalja ruszinok által lakott területén létrehozta a Ruszka Krajna autonóm területet, amit a Tanácsköztársaság alatt Ruszin Népbiztosság néven igazgattak. A kutatás arra irányul, hogy bemutassa a Tanácsköztársaság – a szakirodalomban eddig alig tárgyalt – eseményeit ezen a területen.


Kosztyó Gyula


A kutatás rövid általános áttekintés ad Ruszka Krajna autonóm terület 1918. december és 1919. március közötti történetéről is, bemutatva azokat a folyamatokat és okokat, amelyek a mindennapok szintjén a nemzetiségek közötti súrlódások fő alakítói voltak.


A kommunista politikai hatalom megszervezésén túl bemutatom a végrehajtó hatalom képviselőit (direktóriumok tagok, a végrehajtó és igazgatói biztosok) és a kiválasztásukhoz vezető folyamatot, valamint igyekszem megfejteni ambícióikat és döntéseik lehetséges motivációit.

Arra is keresem a választ, hogy a Ruszin Népbiztosság területén működő kommunista közigazgatás hogyan kezelte az első világháború következtében kialakuló szociális problémákat: a közellátást, a közbiztonság hiányát, valamint a földosztás elmaradásának a közhangulatra gyakorolt kedvezőtlen hatásait, illetve helyi valamint regionális jellegzetességeit.

Vizsgálom továbbá azt is, hogy a politikai elit használta-e, és ha igen, mikor a fizikai erőszakot. Volt-e az alkalmazott erőszaknak nemzetiségi éle, illetve irányult-e a kommunista propaganda által ellenségnek bélyegzett nagybirtokosok ellen?

Igyekszem választ találni arra a kérdésre is, hogy megvalósult-e a ruszin önigazgatás ebben az időszakában. Egyáltalán milyen nemzetiségpolitikát alkalmazott a forradalmi kormányzótanács a régióban?


A kutatás külön részét képezi – a szakirodalom által csak említés szintjén tárgyalt – a Munkácson 1919. április 22–24. között lezajlott ellenforradalom alapos bemutatása. Feltárom az ellenforradalomban résztvevő személyek tevékenységét és a velük szemben indított büntetőeljárásokat is. Bemutatom a régióban az ellenforradalmi megmozdulások elfojtására életbe léptetett intézkedéseket és az erre adott lakossági reakciókat.


A projekt a Ruszin Népbiztosság belső válsághelyzeteinek elemzésén túl részletesen foglalkozik az antant (cseh és román) csapatoknak a Tanácsköztársaság felszámolására irányuló katonai műveleteinek a régióra vonatkozó részével a Hadügyi Népbiztosság iratai alapján.

Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page