top of page

Megjelent a Clio Műhelytanulmányok 2019/3. száma

Erdős András Patrik ​tanulmánya a "...nincs más választás, mint kitartani és végleg letörni a kapitalizmust..." – Kispest városa és a kispesti járás a proletárdiktatúra alatt a 2019 áprilisában megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekció Két világháború közti magyar történelem I. szekciójában második helyezést elért dolgozat átdolgozott és kibővített változata.

A szerző fő kérdésfelvetései a következők voltak:

- Kik és hogyan igazgatták a területet?

- Milyen hatást gyakorolt a főváros közvetlen szomszédsága Kispestre?

- Hogyan élte meg a helyi átlagember a proletárdiktatúrát és ennek intézkedéseit?

- Mennyire igaz, hogy a járás afféle „vörös fellegvár” volt, és milyen támogatottsággal működhetett a szovjethatalom?

Tanulmányában a márciusi hatalomátvétel lokális előzményeinek ismertetése után részletesen bemutatja a helyi közigazgatást és a szovjetállam politikai jelenlétét. Ezt követően a lakások helyi államosítását veszi górcső alá, mint a talán legjobb eszközt lakosság és hatalom helyi viszonyának ábrázolására. A továbbiakban a gazdasági helyzetet, az ellátási nehézségeket és a földállamosításokat mutatja be, végül pedig a proletárdiktatúra bukását és utózöngéit ismerteti a helyi hatalom gyakorlói és támogatói ellen indított büntetőpereken keresztül.A jelen munka a 2019 áprilisában megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri

Konferencia Humán Tudományi Szekció Két világháború közti magyar történelem I.

szekciójában második helyezést elért dolgozat átdolgozott és kibővített változata.

Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page