Megjelent a Clio Műhelytanulmányok 2019/3. száma

Erdős András Patrik ​tanulmánya a "...nincs más választás, mint kitartani és végleg letörni a kapitalizmust..." – Kispest városa és a kispesti járás a proletárdiktatúra alatt a 2019 áprilisában megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekció Két világháború közti magyar történelem I. szekciójában második helyezést elért dolgozat átdolgozott és kibővített változata.

A szerző fő kérdésfelvetései a következők voltak:

- Kik és hogyan igazgatták a területet?

- Milyen hatást gyakorolt a főváros közvetlen szomszédsága Kispestre?

- Hogyan élte meg a helyi átlagember a proletárdiktatúrát és ennek intézkedéseit?

- Mennyire igaz, hogy a járás afféle „vörös fellegvár” volt, és milyen támogatottsággal működhetett a szovjethatalom?

Tanulmányában a márciusi hatalomátvétel lokális előzményeinek ismertetése után részletesen bemutatja a helyi közigazgatást és a szovjetállam politikai jelenlétét. Ezt követően a lakások helyi államosítását veszi górcső alá, mint a talán legjobb eszközt lakosság és hatalom helyi viszonyának ábrázolására. A továbbiakban a gazdasági helyzetet, az ellátási nehézségeket és a földállamosításokat mutatja be, végül pedig a proletárdiktatúra bukását és utózöngéit ismerteti a helyi hatalom gyakorlói és támogatói ellen indított büntetőpereken keresztül.A jelen munka a 2019 áprilisában megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri

Konferencia Humán Tudományi Szekció Két világháború közti magyar történelem I.

szekciójában második helyezést elért dolgozat átdolgozott és kibővített változata.

Hírek
Archívum
Keresés