top of page

Megjelent a Clio Műhelytanulmányok 2019/9. száma

Gulyás Martin A Szeged Városi Munkástanács, 1956–1957. Történet, felelősségre vonás és állambiztonsági utóélet című tanulmányában nem profi politikusok, hanem többségében gyakorlati politikai tapasztalattal nem rendelkező emberek politikai krízishelyzetben mutatott teljesítményét elemzi.


Szerinte alapvető kérdés a kádári restaurációval szemben ellenálló intézmények esetében, hogy demokratikus normákat követve lehet-e eredményesen politizálni, vagy érdekeket érvényre juttatni egy olyan közegben, mely természeténél fogva „nem demokratikusan” működik? A hatalom érdemi döntéshozó centrumai ugyanis nem a népszuverenitás alapján, a többségi elv érvényesülésével létrehozott választott testületek voltak, valamint a végrehajtó hatalomnak alárendelt pártállami apparátus pártatlan és kimért működését sem kötötte a jogrend.


A tanulmány a Clio Műhelytanulmányok oldalról is letölthető.

Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page