top of page

Ellentmondások hálójában – Kritikai észrevételek Veszprémy László Bernát Gyilkos irodák című könyvéh

Veszprémy László Bernát Gyilkos irodák – A magyar közigazgatás, a német megszállás és a holokauszt című, a Jaffa kiadónál megjelent könyve a magyarországi holokausztkutatás legújabb műve. Nem csak szintetizálja az eddigi szakirodalmi munkákat, hanem eddig kevéssé használt – főleg népbírósági – iratokat is feldolgoz. Veszprémy a rendszerváltást követő időszak első olyan történésze, aki országos viszonylatban próbálja meg rekonstruálni a magyar közigazgatás holokausztban betöltött szerepét. Előremutató kérdésfeltevései és újszerű meglátásai mindenképp ösztönzően hathatnak arra, hogy új alapkutatások induljanak az általa felvetett témakörökben.


A sokszor ismétlődő és néhány helyen kimondottan súlyos tévedések, a többszörös forráskezelési hibák, valamint a szakirodalom szelektív és pontatlan idézése ugyanakkor erős kétségeket ébresztenek a szerző alaposságával és a könyvben foglaltak megbízhatóságával kapcsolatban. A háború után keletkezett források túlsúlya, s azon belül, hogy nincs megkülönböztetve az adott peranyagon belül a különböző iratok forrásértéke, valamint a korabeli közigazgatási iratokra való hivatkozás hiánya, a könyv gerincét adó általános állítások ténybeli alapjait gyengítik. Módszertani szempontból szintén kifogásolható, hogy a szerző által megemlített esetek sem térben, sem időben nincsenek rendszerezve, és elmaradt a közigazgatás különböző szintjein állók felelősségi szintjének megkülönböztetése.


A tanulmány letölthető innen.

Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page