top of page

Elindul a Clio kötetek, intézetünk történettudományi kiadványsorozata

A Clio kötetek a Clio Intézet 2020 májusától megjelenő történettudományi kiadványsorozata. A sorozat keretében intézetünk munkatársai, valamint külsős kutatók, levéltárosok, történészek nagyobb terjedelmű – 7 szerzői ívet meghaladó – történettudományi kötetei kerülnek publikálásra.

Célunk, hogy az alapkutatásokra épülő kismonográfiák, forráskiadványok, adattárak és egyéb segédkönyvek megjelentetésével hozzájáruljunk Magyarország, a Kárpát-medence valamint a közép- és kelet-európai régió 19–20. századi történetének feltárásához, különösen a politikai és társadalmi átmenetekhez, illetve a háborús és polgárháborús erőszakhoz kapcsolódó új kutatási eredmények átfogó és problémacentrikus megismertetéséhez.

Intézetünk kiemelt célként határozza meg, hogy a kiadványaink a lehető legszélesebb olvasóközönséghez eljussanak, ennek érdekében a kötetek online és díjmentesen elérhetőek.

A kiadványsorozat szerkesztő Fóris Ákos és Gellért Ádám.

Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page