top of page

Végső István: Beszámoló a VI. Hon- és Népismeret Konferenciáról (Jászberény, 2019. november 8–10.)

"A régi időkben a tradicionális faluközösségekben a hagyomány átadása és átvétele nemzedékről nemzedékre, nemek, korosztályok, korcsoportok szerint ment végbe. A modern társadalom működésének megváltozásából fakadó igények megerősítik a magyar népi kultúra tantárgyi keretek között történő megjelenítését az iskolai oktatásban. Fontos feladata a tanároknak, hogy a tanulók felfedezzék a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét, közösségmegtartó szerepüket. Élményszerűen, hagyományhű módon kell elsajátítani egy-egy jeles nap, ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket.


Ennek érdekében gyűltek össze tanárok és egyetemisták a VI. Hon- és Népismeret Konferenciára, amelynek témája ezúttal Az ünnepi hagyományok feldolgozásának és átadásának módszertana és gyakorlata volt. 2019. november 8–10 között tartotta a Honismereti Szövetség a Jászság fővárosában, Jászberényben a háromnapos rendezvényt".


Végső István beszámolója a Honismeret 2020/2. számában olvasható.Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page