top of page

„Erkölcsi felháborodásból nem lesz történetírás” Ablonczy Balázzsal beszélget Bödők Gergely. Ujszo.c

Szerinted mi vezetett, vagy mik vezettek Trianonhoz?


Vannak koraújkorász kollégáim, akik szerint már a török kor népességcseréje és a magyar lakosság nagymértékű pusztulása is hozzájárult Trianonhoz, ami biztosan így van. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a 18. század végén/19. század elején beinduló nemzeti mozgalmak – nemcsak az elsők közt jelentkező magyar, de a román és a szlovák is – mind-mind komoly centripetális erőt képeztek. A nemzetiségi elitek pedig – főleg azután, hogy létrejött egy saját anyaországuk, gondolok különösen a szerbekre és a románokra – egyre inkább kifelé kezdtek el tájékozódni. Látva a nemzetépítő nacionalizmusok dinamikáját én abban eléggé szkeptikus vagyok, hogy ha egy kicsit több jogot adtunk volna a hazai nemzetiségeknek, akkor ők hosszú távon is szerettek volna Magyarországon maradni. Trianonhoz vezetett közvetlenül az első világháború és a háborús vereség is, ami politikai és gazdasági összeomlással is együtt járt, és ami bizonyos értelemben maga alá temette a magyar államot. És fontos azt is kiemelni, hogy a nagyhatalmak (Nagy-Britannia, Franciaország, az Egyesült Államok) döntéshozói közül nagyon sokan valamikor az első világháború közepén, utolsó harmadában jutottak arra az elképzelésre, hogy a Monarchia többé nem tudja betölteni azt a küldetését, ami volt neki – jelesül, hogy rendet tudjon tartani Közép-Európában, blokkolja a Balkánt az orosz törekvések elől, és legyen ellensúlya az Európa keletére irányuló német törekvésekkel szemben. Az elképzelés ettől fogva az volt, hogy akkor a korszellemnek megfelelően a wilsoni önrendelkezésre alapozva hozzunk létre új nemzeti államokat ebben a régióban, ami egybevágott a nemzetiségi elitek emancipációs vágyával. Mindent egybevetve én azt gondolom, alapvetően az, hogy Magyarország határai ma úgy néznek ki, ahogy, és hogy a magyar nemzet egy jelentős része ma határon kívül él, alapvetően nagyhatalmi döntés eredménye volt. Néhány kollégámtól eltérően ezért én a nemzetiségi törekvéseknek kevesebb jelentőséget tulajdonítok, mert ha mögöttük nem lett volna nagyhatalmi támogatás, önmagukban mit sem értek volna.


Az interjú elolvasható itt.


Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page