top of page

Gellért Ádám: Gróf Bethlen Béla visszaemlékezései. Egy vita tanulságai. Clio Műhelytanulmányok, 2020

2019 nyarán jelent meg gróf Bethlen Béla Visszaemlékezéseim című emlékirata, amelyet Kovács Attila Zoltán, a Szépmíves Könyvek Kiadó vezetője rendezett sajtó alá. A forráskiadvány megjelenése után éles sajtópolémia alakult ki az emlékiratot 1989-ben sajtó alá rendező Romsics Ignác, a Bethlen-család egyik tagja, Bethlen Klára, a szerkesztő, Kovács Attila Zoltán és mások között.


Gellért Ádám tanulmányában elsőként ezt a vitát mutatja be, majd arra keresi a választ, hogy mik voltak az emlékiratot elsőként közreadó szerkesztő, Romsics Ignác, valamint a Sisak és cilinder sorozatot megjelentető Zrínyi Katonai Kiadó célkitűzései.


Utána sorra veszi, hogy mely részek maradtak ki az első kiadásból és ezek megegyeznek-e a Romsics által 1989-ben megfogalmazott szerkesztési elvekkel és forrásközlési szabályokkal.


Továbbá kimutatja, hogy melyek azok a részek, melyeket az új kiadás „cenzúraként” állított be, pedig megjelentek a Romsics-féle kiadásában.


Elemzése végén a visszaemlékezésben foglaltak kritikai olvasatára hívja fel a figyelmet egy korabeli irat közlésével.


A tanulmány a Clio Műhelytanulmányok oldalán olvasható.

Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page