top of page

Magyar zsidók szovjet lágerekben: „A túlélőket csupán munkaerőnek tekintették”. Végső István interjú

Mai napig viszonylag kevés szakmai figyelem jutott a második világháborús koncentrációs táborokat túlélt hazai zsidóság háborút követő sorsának kutatására. Az tudott, de máig kevéssé részletesen feltárt, hogy sokuk számára a „felszabadulás” valójában további meghurcoltatást és traumák egész sorát eredményezte – például szovjet lágerbe történő deportálást. Botos János 2018-as kötetében (Magyar zsidók a szovjet lágerekben, 1939–1956 ) a GULAG (kényszermunka-) és a GUPVI (hadifogoly-) táborok magyar zsidóinak történetét összegezte a fellelhető szakirodalomra és saját kutatási eredményeire támaszkodva.


Végső Istvánnak a szerzővel készített interjúja a Neokohn portálo olvasható.


Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page