top of page

Fóris Ákos: Áldozatból áldozat – a Don-kanyar emlékezete

"Miközben az 1980-as évektől színre lépett a magyar hadtörténésztársadalom új generációja, amely már levéltári alapkutatásokra építve rekonstruálta a 2. hadsereg történetét és cáfolta a Don-kanyarra vonatkozó mítoszokat, a fentebbiekhez hasonló jelentőségű emlékezetalakító produktumok nem jöttek létre. Mindez annak ellenére, hogy a Horthy-korszak és a Honvédség megítéléséről már 1990-ben Kéri Kálmán parlamenti felszólalása kapcsán élénk vita bontakozott ki. Az elmúlt 30 évben az áldozati narratíva egyszerre teljesedett ki és szorult vissza. Kiteljesedésnek tekinthetjük, hogy immár nyilvánosan lehet emlékezni az elesett katonákra és munkaszolgálatosokra, Oroszországgal való együttműködésben Rudkinóban méltó magyar katonai temető jött létre. Ezzel párhuzamosan az áldozati elbeszélés monopóliuma megrendült. Gyakran a világháborús propaganda szólaimainak áthallásaival ismételten megjelent a magyar katonák hősiességét bemutató narratívák. Emellett pedig Erdélyi Péter Doni tükör dokumentumfilmje valamint az újabb kutatások kapcsán a 2. hadsereg egyes tagjai elkövetőként is megjelennek a polgári lakossággal szembeni atrocitásokban."


Fóris Ákos írása az Újkor.hu-n olvasható.


Alexejavkai magyar katonai temető, 1942. (Fortepan 43154/Konok Tamás id)

Коментари


Hírek
Archívum
Keresés
bottom of page